تبلیغات
حکمت - آیا به از این نمی توان بود؟
 
حکمت
جهان سر بسر حکمت و عبرت است.
درباره وبلاگمدیر وبلاگ : سجاد ذالی
نویسندگان
نظرسنجی
نظرتان راجع به وبلاگ چیست؟فروش این کتاب با تخفیف ویژه!!

  روزنامه فرهیختگان:

    معرفی كتاب « آیا به از این نمی توان بود؟ »

   نویسنده: سیدعلیرضا شفیعی مطهر

 دو جلد جمعا حدود  ۱۱۰۰صفحه 

 قطع : وزیری با جلد گالینگور و چاپ نفیس

 قیمت روی جلد : هر دوره دوجلدی قبل از تخفیف  ۱۲۰۰۰تومان

نه تنها مردم عادی، كه بسیاری از سیاستمداران و حتی كارشناسان و صاحبان تریبون ها، عادت كرده اند كه در تبیین عملكرد دولت ها « تحلیل های  فله ای » عرضه كنند و دقیقا به همین دلیل است كه بسیار شنیده ایم « فلان دولت  خوب کار کرد »  ،« فلانی كه كاری برای مملكت نكرد » ، « كارهای دولت بهمان تبلیغاتی بود » ،«  دولت فلانی دولت موفقی بود.» حتی خود دولت ها در بررسی كارنامه خود و دولت قبلی شان به تحلیل های فله ای و رویكردهای تبلیغاتی بسنده می كنند و بدین سان، در آغاز كار خویش، عملكرد اسلاف خویش را تخطئه می كنند و در پایان ماموریت شان نیز مدعی می شوند

كه شاهكار كرده اند؛ شاهكاری كه البته باز هم از سوی دولت بعدی، زیر سوال می رود.

بدیهی است، مادامی كه چنین ادبیاتی در حوزه نقد عملكرد دولت ها باشد و همه چیز به « بد » و « خوب » و دو كلمه « سیاه » و « سفید »  ختم و خلاصه شود، هیچ كارنامه معتبری را نمی توان برای هیچ دولتی صادر كرد؛ به این ترتیب مثبت های هر دولت  زیر سایه کلمه « بد » گم می شوند و منفی ها نیز به حاشیه کلمه کلی «خوب »  می روند و سرانجام عوام گرایی و سیاست زدگی، جای كارشناسی، منطق مداری و انصاف را می گیرد.

   از آنجا كه بخش عمده مشكلات جامعه، در عرصه اقتصاد رقم می خورد، اوضاع اقتصادی و تغییر و تحولات آن، در قضاوت عمومی نسبت به عملكرد دولت ها بسیار تاثیرگذار است. از این رو، جا دارد یك سری « ملاک های مورد توافق » در بررسی عملكرد اقتصادی دولت ها تعیین شود و به عنوان « خط کش سنجش » از سوی همه گرو ه های سیاسی، كارشناسی و دانشگاهی به كار رود.

بنابراین، ضروری است، فاكتورهایی به عنوان مبانی همه ناظران و تحلیلگران ملاك مشترك همه آنان قرار گیرد تا در پایان، عدد و رقم های به دست آمده،گویای واقعیت باشند؛ نه گویش های كلی و مبتنی بر حب و بغض های فردیو سیاسی.

جوامع انسانی به مثابه آزمایشگاه علوم اجتماعی

ممكن است بعضی بگویند نقل و مطالعه آمار و ارقام مثبت یا منفی كشورهای مختلف جهان و مقایسه آن ها با یكدیگر برای ما چه فایده ای دارد؟ در پاسخ عرض می كنیم كه در مدیریت یك نكته حكیمانه می گوید:

«.جهانی فکركنیم، ولی منطقه ای عمل كنیم

ما در منطقه خود، ایران نمی توانیم به نظریات و راهكارهای صحیح و عمل صائب برسیم، مگر این كه

از تجارب ملل و دول دیگر مطلع باشیم. بسیاری از راهكارها و را ه حل هایی را كه ما می خواهیم بیازماییم و تجربه كنیم، بسیاری از ملت ها و دولت ها مكرراً  آن ها را آزموده و به نتایج مثبت و منفی رسیده اند. به این مثال توجه فرمایید: 

  دو كشور پاكستان و كر ه جنوبی در سال 1960 از درآمد یكسانی برخوردار بودند ؛  اما میزان ثبت نام كودكان پاكستانی در مدارس ابتدایی 30 درصد و در كره 94 درصد بود. گزارش توسعه انسانی سال 1996 می گوید: 

   این یكی از دلایلی است كه به واسطه آن طی 25 سال گذشته، سرانه تولید ناخالص داخلی در كره جنوبی سه برابر پاكستان بوده است. (سلام، ۷۵/۶/۱۸)

دانشمندان بر این باورند كه علوم اجتماعی مانند علوم تجربی نیست كه بتوان در یك زمان و مكان محدود و مشخص (آزمایشگاه فیزیك و شیمی) تئوری ها را آزمایش كرد و به یافته های قطعی علمی رسید ؛ اما مثال بالا به قدری شفاف و گویاست كه گویی پاكستان و كره، آزمایشگاهی است كه فراروی ما گشوده و یافته های علمی شفافی را فریاد می زند.

   حال كدام عقل سلیم و انسان حكیم به ما حكم می كند كه این تجارب بسیار ارزنده و پرهزینه را كه حداقل عمر یك نسل فدای آن شده، رها كنیم و خود از نو آن ها را بیازماییم. آیا حكیمان نگفته اند:

«آزموده را آزمودن خطا است ؟ !»

موافقان و مخالفان هر پدیده، تحول و نهضتی بیش از هر چیز باید با اتكا به اعداد، ارقام و آمارهای مثبته مدعیات خود سخن بگویند، نه این كه تنها شعار دهند. 

   حق چون خورشید است. آن كه به خورشید پشت می كند، ناگزیر فقط سایه خویش را می بیند!!

انسان موجودی نسبی است، نه مطلق بنابراین همه اقوال و اعمال صادره از او نسبی است. بر پایه این اصل منطقی، هیچ شخصیت، هیچ مكتب و هیچ پدیده بشرساخته ای مطلق نیست. جوامع و ملت ها هم متشكل از انسان های نسبی هستند و به تبع آن هیچ یك از اقوال و اعمال آن ها مطلقا خوب یا مطلقا بد نیست. به دیگر سخن در بهترین مدینه های فاضله هم نقص و عیب و كمبود و خطا دیده می شود و بر عكس... بدبینی و به تبع آن سیاه نمایی همه پدیده ها و نیز خو شبینی مفرط و به تبع آن همه چیز را مثبت دیدن، هر دو ناپسند و ضدارزش است. بدیهی است هر شخصی ، واقع بینی را بر بدبینی و خوش بینی مفرط ترجیح می دهد... و واقع بینی مبتنی بر استدلال و ارائه اعداد و ارقام است. 

« نحن ابناء الدلیل ».

نویسنده در این دفتر كوشیده است از همه آمارها  و ارقام، چه مثبت و چه منفی، درباره ایران و جهان بهره گیرد. چون بررسی تحولات اجتماعی در گذر زمان مستلزم استناد به سیر تحولات در همه زمان ها

و مكان هاست، بنابراین بسیاری از اعداد و آمارها متعلق به گذشته و سا ل های پیشین است. خوانندگان فهیم و فرزانه باید هر تحول و پدیده را در ظرف زمانی و مكانی خود مورد بررسی و استنتاج قرار دهند.

آمارها مختلف و موضوع ها گوناگون هستند؛ اما همه بیانگر یك حقیقتند.

اپیكتوس می گوید:

حقیقت چون نور خورشید از روزن های مختلف به ما می رسد، اما معنای آن همیشه یكی است.

نگارنده كتاب ضمن ارائه ارقام و آماری مقایسه ای از وضع ایران و جهان بر این درد مشترك تاكید می ورزد كه:

اگر در برنامه ریزی ها حسن تدبیر بیشتری اعمال می شد، می توانستیم ضمن كاهش خسارت ها بر میزان بهر ه وری و استفاده بهینه از همه ظرفیت های اقشار مختلف بیفزاییم. 

   در این كتاب با عرضه ارقام و آماری مقایسه ای از اوضاع كشورهای فقیر و غنی جهان، همه اندیشه های تابناك و دردآشنا را به پاسخ این سوال فرا می خواند كه:

آیا ما مردم جهان سوم با تكیه بر منابع فرهنگی، دینی، اجتماعی، نیروی انسانی و منابع طبیعی خود و با اعمال مدیریت بهتر و بهر ه گیری از همه ظرفیت های موجود نمی توانیم شكاف طبقاتی مردم جهان را پر كنیم؟!

این كتاب در دو جلد و هشت فصل تالیف و تدوین شده است.

سخن آغازین و فصل های مندرج در جلد اول عبارتند از:

نخست: توسعه اقتصادی (جایگاه ایران در كاروان توسعه بشری)

دوم: توسعه علمی و فرهنگی

سوم: آموزش و پرورش

چهارم: توسعه انسانی، مدیریت، حقوق شهروندی و كرامت انسانی و...

فصل های مندرج در جلد دوم عبارتند از:

پنجم: صنعت گردشگری

ششم: فرهنگ رانندگی

هفتم: اسراف و اتلاف(اصلاح الگوی مصرف)

هشتم: ناهنجاری های اجتماعی

   در این كتاب  « اعداد » سخن می گویند ، « ارقام  بر كرسی داوری می نشینند .« ارقام » ،و « آمارها »  میداندار گفتمان هستند، تحلیل ها و تفسیرها بسیار اندك است  و داوری نهایی  برعهده خوانندگان فهیم و فرزانه گذاشته شده است.

    اکنون دیگر نه زمان  « تجلیل » که دوران « تحلیل » است. 

 مراکز پخش :  با تخفیف ویژه

   ۱ -تهران :                    ۴۴۶۴۲۳۳۱- ۰۲۱

                                    ۳۴۹۱۱۹۰ - ۰۹۱۲

   ۲= تهران نمایشگاه : مصلی سالن شبستان راهروی ۱۷ غرفه ۳

انتشارت رواق دانش - ترابی ۷۵۲۱۵۰۵-۰۹۱۲

  ۳- تهران : انتشارات لوح زرین خ اشکندری شمالی مقابل دفتر پست پ ۴۷ ط ۵ واحد۲۱ تلفن: ۶۶۵۷۲۴۶۲  -  ۶۶۹۰۰۱۳۱

              ۱۱۴۱۲۵۴-۰۹۱۲

  ۴ - کاشان - خانه کتاب - چهارراه آیت الله کاشانی ۷۲۹۰۵۵۸-۰۹۱۳

   آقای اکبری

   ۵ - کاشان انتشارات مرسل  آقای پورمدنی ۴۴۵۴۵۱۳-۳۶۱

 ( نقل از روزنامه فرهیختگان  ، شماره ۲۵۳ ، شنبه ۲۸/۱/۸۹ ، ص ۶)صفحات جانبی
آمار وبلاگ
  • کل بازدید :
  • بازدید امروز :
  • بازدید دیروز :
  • بازدید این ماه :
  • بازدید ماه قبل :
  • تعداد نویسندگان :
  • تعداد کل پست ها :
  • آخرین بازدید :
  • آخرین بروز رسانی :
7cpovnu0353tpyojaidv.jpg