تبلیغات
حکمت - فواید هیپنوتیزم
جهان سر بسر حکمت و عبرت است.

فواید خودهیپنوتیزم

  خودبینی و نشاط درزندگی، ازدیاد مقاوت جسمی و فکری، معالج بی خوابی، بیدارشدن ازخواب درهر موقع دلخواه، تقویت حافظه، تقویت تمرکز فکر، تیزبینی و تیز شنوائی، سرعت در یادگیری، موفقیت در امتحانات و یادآوری خاطرات بسیار دور، استفاده از خودهیپنوتیزم در دندانپزشکی، بیدار کردن استعدادهای خفته، زایمان بی درد بوسیله خودهیپنوز، کم روئی، ترسوئی و اعتمادبه نفس، ترک بسیاری از اعتیادات، انحرافات جنسی، وحی و الهام ، شعرا و خود هیپنوز، "خود هیپنوز" در کاراته، خود هیپنوز در جراحی، محرّکات ذهنی و وسواس، هیپنوز در پزشکی، درمان چاقی و لاغری بوسیله "خودهیپنوز"، بیماری پُرخوری و ثروتمندشدن از طریق خود هیپنوتیزم.